Veilig naar de nieuwe Brede School

Door Fred Greven op 19 februari 2018

Vanavond neemt de gemeenteraad een besluit over de Brede School in Scheemda. Door de komst van het nieuwe Ommelander Ziekenhuis in Scheemda is er een toename van verkeer te verwachten. Om ervoor te zorgen dat onze kinderen veilig naar de nieuwe Brede School kunnen reizen zullen wij vanavond een amendement indienen dat de gemeente oproept om een verkeersplan op te stellen, waarbij de veiligheid van de (jonge) verkeersdeelnemers voorop staat.

 

Update 22:00 – Amendement aangenomen!

Hieronder live Fred Greven met het amendement:

Fred Greven

Fred Greven

Ik ben Fred Greven en geboren in 1964 te Bellingwolde. Als zoon van een arbeidersgezin, met drie kinderen, vader landarbeider en afgekeurd, moeder Duitse en werkzaam bij de SMDOG zijn we opgegroeid. Vader niet gelovig, moeder wel gelovig en dus zelf ook wel iets meegekregen van de kerk dus wel een bepaalde levensopvatting. Maar thuis

Meer over Fred Greven