Linksaf naar de toekomst
Verkiezingsprogramma 2022-2026

Linksaf naar de toekomst

Hier vindt u het verkiezingsprogramma van de PvdA Oldambt voor de periode 2022 tot 2026. Met dit programma wil de PvdA er voor alle Oldambtsters zijn. Iedereen moet kunnen rekenen op die zaken die maken dat je een gelukkig en goed bestaan hebt op de plek waar je je thuis voelt, waar je gezien wordt en meetelt.

De afgelopen vier jaar zijn het beste als turbulent te bestempelen. De gemeente heeft moeilijke financiële tijden moeten doorstaan. Desondanks heeft de PvdA altijd haar verantwoordelijkheid genomen. Besturen doe je namelijk niet alleen in goede tijden, maar ook in slechte tijden.

Ondertussen begint het beleid van de afgelopen vier jaar zijn vruchten af te werpen. Er zijn twee resultaten waar we in het bijzonder aandacht aan willen schenken.

Allereerst zijn we trots op de creatie van STAP Oldambt. STAP Oldambt is een samenwerking tussen verschillende vrijwilligersorganisaties in de gemeente Oldambt die werken aan schuldhulpverlening en het voorkomen van problematische schulden. De PvdA heeft meerdere malen aangegeven dat de samenwerking tussen deze organisaties versterkt en uitgebouwd moet worden om schulden in een eerder stadium te voorkomen. STAP Oldambt is het resultaat van deze inzet. Hiermee hopen we Oldambt in de komende jaren schuldenzorgenvrij te maken. Dat wil zeggen dat we niet alle schulden kunnen laten verdwijnen, maar dat we problematische schulden willen aanpakken.

Daarnaast zijn we trots op het nieuwe woonprogramma. De PvdA heeft in de afgelopen jaren meerdere malen aangegeven dat de krimpscenario’s een negatiever beeld schetsen dan de realiteit onder het motto: uit de kramp van de krimp!

Dit heeft ertoe geleid dat onze wethouder namens het college een woonprogramma heeft kunnen presenteren die Oldambt van het slot afhaalt. Er is meer ruimte voor nieuwbouw en er wordt daarnaast  ook volop ingezet op kwaliteit van wonen via woonverbetering en verduurzaming (die geldt ook voor huurwoningen) De focus ligt op Winschoten en Scheemda, maar ook in de dorpen is er meer ruimte dan voorheen De prioriteit wordt gelegd bij ouderen -en jongerenhuisvesting. Het gaat hier niet alleen om koopwoningen, maar ook om nieuwe kwalitatief hoogstaande sociale woningbouw. Daar kunnen we mee vooruit!

Oldambt groeit en bruist. Het werkloosheidspercentage is gedaald, bedrijven staan te popelen om zich in onze mooie gemeente te vestigen en steeds meer toeristen ontdekken de schoonheid van ons gebied. Resultaten waar wij als PvdA voor geknokt hebben en trots op zijn.

Dit neemt niet weg dat we nog veel werk hebben te verzetten als partij. Er is in onze gemeente nog steeds veel armoede en veel Oldambtsters hebben schulden. Daarnaast wordt er in verhouding tot andere gemeentes in Nederland nog steeds veel gebruik gemaakt van jeugdzorg. We hebben ook nog veel werk te verzetten op het gebied van duurzaamheid, maar ook op het gebied van infrastructuur en openbaar groen.

Hieronder leest u wat de PvdA de komende jaren wil bereiken en hoe we dit willen doen. Het vereist in ieder geval dat we linksaf moeten slaan naar de toekomst! Reist u met ons mee?

Gert Engelkens, lijsttrekker PvdA Oldambt

Wilt u een pdf-versie van ons verkiezingsprogramma downloaden, klik dan hier.

Onze plannen voor:

1

1. Een financieel en bestuurlijk gezond Oldambt

De basis van een goed functionerende gemeente is een gemeente die haar zaken financieel en bestuurlijk op orde heeft. Zonder een goede financiële situatie is het namelijk niet mogelijk om

Ons plan
2

2. Eerlijke kansen voor alle Oldambtsters

De PvdA vindt het belangrijk dat iedereen, ongeacht zijn of haar afkomst, een eerlijke kans heeft in het leven. Dit betekent een eerlijke kans op werk, een eerlijke kans op

Ons plan
3

3. Een Oldambt waar iedereen de zorg krijgt die nodig is

Wij hebben samen met anderen de zorg in Oldambt op niveau gehouden en verder gebracht. En daar zijn we trots op, want dit is alles behalve vanzelfsprekend. Wij kiezen voor

Ons plan
4

4. Een bruisend en bloeiend Oldambt

Gemeente Oldambt is meer dan de Graanrepubliek en de tegenstellingen tussen arm en rijk die hieruit ontstonden. We hebben een rijke historie met enorme potentie voor de toekomst.  Met een

Ons plan
5

5. Een duurzaam en groen Oldambt

De PvdA gaat voor verdere verduurzaming en vergroening van onze gemeente. We staan voor een rechtvaardige overgang naar duurzame bronnen: betaalbaar, bereikbaar en beschikbaar voor iedereen. Energiearmoede moeten we monitoren

Ons plan

Deel dit