Prettig kunnen leven in jouw dorp of wijk

13 maart 2018

Prettig kunnen leven in jouw dorp of wijk, daar wil de PvdA Oldambt een bijdrage aan leveren! Dat betekent dat wij willen dat de gemeente luistert en ondersteunt waar dat nodig is. Dat betekent ook dat we ervoor zorgen dat jij oud kan worden in jouw dorp of wijk. Leefbaarheid is soms een vaag begrip, maar voor ons betekent het gewoon fijn leven, om dit te bereiken hebben we de volgende speerpunten:

👨‍👨‍👧‍👦 Burgerinitiatieven ondersteunen, ook financieel.

🏫 Goede en bereikbare voorzieningen, zoals dorpshuizen, scholen en sportaccomodaties.

🏡 Samen met corporaties zorgen dat er fatsoenlijke en betaalbare woningen beschikbaar komen voor alle generaties.

🌹 Samen met bijvoorbeeld rozenkwekers en natuurbeheerders zorgen voor verdere verfraaiing van ons gemeentelijk groen.

🚄 Betere bus- en treinverbindingen, kijken naar mogelijkheden voor het opzetten van een mobiliteitsnetwerk.

Lees er meer over op onze website: https://oldambt.pvda.nl/stan…/3-zeker-prettige-woonomgeving/