Voortgang vorming nieuwe coalitie

Door Laura Broekhuizen-Smit op 28 maart 2018

De PvdA heeft het voortouw genomen in het vormen van een nieuwe coalitie, door alle partijen uit te nodigen voor een verkennend gesprek.

Afgelopen weekend dronk onze lijsttrekker Laura Broekhuizen met de verschillende lijsttrekkers een kopje thee om samen de uitslag te duiden en te kijken naar de volgende processtappen. Afgelopen maandag zijn de uitkomsten met de nieuwe fractie en bestuur besproken. Uitkomst van de gesprekken is dat de PvdA samen met de SP de informatiefase in zal gaan. Gezien de uitslag past het de PvdA om niet alleen dit proces te trekken. Samen met de SP, met ook vier zetels, kan er gebouwd worden aan een solide basis. De partijen gaan dit doen onder leiding van twee externe informateurs. Voor de pvdA is dat Rika Pot, oud burgemeester van Appingedam en daarvoor Ten Boer. De SP heeft Peter Verschuren, wethouder Midden Groningen daartoe bereid gevonden.

De PvdA en SP gaan nu samen met de informateurs de voorbereiding van de gesprekken doen. Vanuit de PvdA pakken Alida Michels, Hilbert Flokstra en Laura Broekhuizen partijdeel van de voorbereiding op. De verwachting is dat de informateurs de vrijdag na Pasen de gesprekken starten.

Laura Broekhuizen-Smit

Laura Broekhuizen-Smit

Ik ben Laura, keuze Oldambtster, zoals iemand dat zo mooi zei. Vier jaar geleden hier gekomen met Martijn en onze kinderen Claire en Ruben.  Ik ben geboren in Stadskanaal en opgegroeid in Veendam. Ik heb in Groningen communicatie gestudeerd en voordat ik hier wethouder mocht worden werkte ik in Delfzijl waar ik o.a. Europese projecten

Meer over Laura Broekhuizen-Smit