Door Privé: Gerrit Smit op 17 oktober 2013

Onbegrensd Landschap

Op maandag 14 oktober organiseerde PvdA Oldambt een conferentie over natuur en landschap. Doel was het verzamelen van input voor een uitdagende en ambitieuze PvdA visie die we kunnen gebruiken voor onze inbreng bij de debatten over de nieuwe structuurvisie en voor ons verkiezingsprogramma. Tweede Kamerlid Lutz Jacobi was afgereisd naar Nieuw Beerta om de lijn van de Kamerfractie naar voren te brengen.

IMG_2474 (2) IMG_2476 (2)

Allereerst hadden we een rondleiding van de Werkgroep Grauwe Kiekendief, om te laten zien waar we het over hebben. Ben Koks benadrukte vooral ook het belang van een grote biodiversiteit en rol die agrarisch natuurbeheer daarbij kan en moet spelen. Marco Glastra van Groninger Landschap vroeg aandacht voor de deplorabele toestand van de waterkwaliteit in Dollard en Eems en de noodzaak om te streven naar minder harde barrières tussen zoet en zout water.

S-IMGL4036b1 (Medium) (3) S-IMGL4044b1 (Medium) (3) S-IMGL4046b1 (Medium) (3)

’s Avonds vervolgden we de conferentie in de sfeervolle ambiance van het kerkje van Nieuw Beerta. Er waren 50 tot 60 belangstellenden, waaronder deze keer maar heel weinig van onze leden, afgekomen op deze bijeenkomst. Een zestal sprekers dat we de draad weer op moeten pakken na het afbraakbeleid van Henk Bleker. Oldambt heeft een enorm landschappelijk kapitaal en dat biedt kansen. Economie en ecologie staan niet lijnrecht tegenover elkaar. De hoeksteen van het ruimtelijk beleid is variatie.

Het landschap van Oldambt is voor liefhebbers. Dat betekent dat toeristische voorziening altijd kleinschalig zullen blijven, maar dat is juist voor die liefhebbers ook weer de aantrekkingskracht. Als we goed omgaan met de ontwikkeling van natuur en landschap, kunnen we daarmee een nieuwe economische drager voor ons gebied vinden.

De sprekers hadden allen een scherp verhaal waarin soms prikkelende keuzes werden voorgelegd. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat we een stip aan de horizon zetten waar we met visie naar toe gaan werken.

Privé: Gerrit Smit

Privé: Gerrit Smit

Secretaris PvdA afdeling Oldambt E-mail: smit.ghanzi@home.nl E-mail (afdeling): partijvandearbeidoldambt@ziggo.nl

Meer over Privé: Gerrit Smit