Door Privé: Gerrit Smit op 2 oktober 2013

Onbegrensd Landschap

Onbegrensd landschap a kl

       ONBEGRENSD LANDSCHAP

 

      Hoe gaan we om met de kwaliteit van natuur en landschap in Oldambt?

 

         UITNODIGING

 

De gemeente Oldambt werkt aan een nieuwe structuurvisie. PvdA Oldambt ziet daarin graag een ambitieuze en uitdagende paragraaf over natuur en landschap. Dat vraagt om een brede blik, want het landschap houdt niet op bij de gemeentegrenzen. Om hieraan invulling te geven organiseert PvdA Oldambt op maandag 14 oktober 2013 een conferentie in het kerkje van Nieuw Beerta. Vanaf 19.30 uur laten we beleidsmakers en ideeënmakers aan het woord over de waarde en kansen voor natuur en landschap in Oldambt en de aangrenzende gebieden.

Onder leiding van Jan Willem Kok (ANOG) zullen onder meer Lutz Jacobi (Tweede Kamerlid, PvdA), William Moorlag (Gedeputeerde provincie Groningen, PvdA), Marco Glastra ( St. Het Groninger Landschap) en Ben Koks (Werkgroep Grauwe Kiekendief) het woord voeren en we hebben hun gevraagd in ieder geval de volgende thema’s mee te nemen:
–     Blauwestad in haar omgeving
–     relaties Oldambt en Waddenerfgoed
–     relaties met Duitsland (Eems-estuarium)

–       samenhang met Westerwolde

–       betekenis landschap en natuur voor de burger

Na de spreekbeurten is er volop ruimte voor discussie.

 

Graag willen wij u uitnodigen om bij deze avond aanwezig te zijn.

Maandag 14 oktober 2013

Inloop en ontvangst vanaf 19.00 uur

Locatie: Kerk Nieuw Beerta

Oldambt aff opt 3

Privé: Gerrit Smit

Privé: Gerrit Smit

Secretaris PvdA afdeling Oldambt E-mail: smit.ghanzi@home.nl E-mail (afdeling): partijvandearbeidoldambt@ziggo.nl

Meer over Privé: Gerrit Smit