Werkbezoek SWO: trots, samen en met vakmanschap

Door Esther Strijker op 20 februari 2018

Vandaag was er het werkbezoek van de PvdA Oldambt aan Sociaal Werk Oldambt (SWO). SWO houdt zich bezig met welzijnswerk in de volle breedte: voor bijna alle leeftijden en doelgroepen. De breedte bleek ook snel tijdens het werkbezoek waar we ontvangen werden door enthousiaste en betrokken medewerkers die zich op alle diverse facetten richtten van het Welzijnswerk. Alles kwam langs, van de jongerenwerk en de school als wijk tot bijvoorbeeld activiteiten voor ouderen, begeleiding van statushouders en het gebiedsgericht werken.

Betrokken en samen

Wat naar voren kwam was een andere wijze van werken die een paar jaar geleden is ingezet. In deze andere werkwijze is er veel meer contact met de gemeente met korte lijnen en is het gebiedsgericht werken gestart. Ook wordt het SWO betrokken bij het maken van beleid. Dit bevalt zeer goed en hier worden grote stappen in gezet; oproep is ook om hiermee door te gaan. Wel is het van belang kregen we te horen om hierin verder te gaan en daarbij open te staan voor creatieve oplossingen die wellicht niet altijd binnen de gestelde kaders vallen. In de praktijk zie je de oplossingen en dan is het van belang dat je niet altijd tegengehouden wordt door regels, kaders e.d. Een lastig dilemma waarin steeds beter gezamenlijk een weg gevonden wordt.

Goed voorbeeld hiervan zijn de burgerinitiatieven die de gemeente ondersteunt: daarin kan zonder al te veel kaders op maat gewerkt worden voor wat een dorp, een buurt, een straat nodig heeft.

Mooi om te zien is dat het SWO blijft ontwikkelen; blijft kijken waar andere vormen van hulp en ondersteuning nodig zijn. Zo zijn er nieuwe projecten ontstaan zoals School als Wijk, Welzijn op recept en Maatschappelijke Activering.

Waar het nog beter kan

Een van de zaken waar het SWO tegen aan loopt is een terugloop in vrijwilligers. Dit is ook een maatschappelijke trend; men probeert hierop in te spelen door o.a. mensen te vragen voor meer kortdurende activiteiten en mensen te betrekken als vrijwilliger vanuit andere trajecten (statushouders, maatschappelijke participatie).

Verder was er de wens om wat meer ruimte te hebben preventief te werk te kunnen bijvoorbeeld in de wijken. Als voorbeeld werd genoemd het leun en steun contact. Ook zou het mooi zijn als in dorpen of wijken er ontmoetingsplekken zijn waar je op in kan haken door bijvoorbeeld sociale participatie. Ook hier loop je snel tegen kaders, regelgeving e.d. aan.

Al met al een mooi werkbezoek aan een organisatie die midden in de samenleving staat; waar we het gevoel kregen dat ze trots en betrokken waren. Een SWO dat een richting in is geslagen en die richting graag willen doorzetten, samen met de bewoners, met de gemeente en alle andere betrokkenen. Inspirerend en leerzaam!

Esther Strijker

Esther Strijker

Ik ben Esther, 49 jaar, getrouwd met Norbert en samen hebben we 3 kinderen (dochter Maike van 17, zoon Ravan van 15 en dochter Lori van 13 jaar), hond Laszlo (Drentse Patrijs) en kat Sunray (Bengaalse kater). We hebben ons huis in de Parkwijk verkocht, wonen nu tijdelijk in het centrum van Winschoten en zijn

Meer over Esther Strijker