Verkiezingsprogramma PvdA Oldambt: MENSenWERK

Door Laura Broekhuizen-Smit op 27 januari 2018

MENSenWERK (PvdA verkiezingsprogramma 2018)

Het volledige verkiezingsprogramma van de PvdA Oldambt voor 21 maart 2018, de titel: MENSenWERK

De PvdA zet zich in voor alle Oldambsters: jong en oud, man of vrouw, homo of hetero, ongeacht zijn of haar afkomst. Iedereen moet kunnen rekenen op die zaken die maken dat je een gelukkig en goed bestaan hebt op de plek waar je je thuis voelt, waar je gezien wordt en meetelt. We willen

Zeker zijn van een eerlijke kans op werk

Zeker zijn van een duurzame toekomst

Zeker zijn van zorg dichtbij

Zeker zijn van kansen voor je kind

Zeker zijn van een prettige leef (of woon?) omgeving

Want als je je zeker voelt over je bestaan en je basis, dan komt vooruitgang vanzelf.

Laura Broekhuizen-Smit

Laura Broekhuizen-Smit

Ik ben Laura, keuze Oldambtster, zoals iemand dat zo mooi zei. Vier jaar geleden hier gekomen met Martijn en onze kinderen Claire en Ruben.  Ik ben geboren in Stadskanaal en opgegroeid in Veendam. Ik heb in Groningen communicatie gestudeerd en voordat ik hier wethouder mocht worden werkte ik in Delfzijl waar ik o.a. Europese projecten

Meer over Laura Broekhuizen-Smit