Veilig naar de nieuwe Brede School!

30 januari 2018

We willen er zeker van zijn, dat onze kinderen veilig naar school kunnen. Ook naar de nieuw te bouwen Brede school in Scheemda.

Zorgen om veiligheid

Maar onderweg naar deze nieuwe school, die in 2019 klaar zal zijn, komen de kinderen een paar verkeerssituaties tegen waar de PvdA Oldambt niet gerust op is. Zeker als het verkeer door de komst van het nieuwe ziekenhuis in Scheemda op juist die routes alleen maar toeneemt.

Inspelen op nieuwe verkeerssituatie

De verkeersbewegingen zullen drastisch veranderen en daar zullen we snel passende maatregelen voor moeten treffen.
Ook de huidige verkeersdrukte en verkeersstromen vanaf de provinciale weg het dorp in, op weg naar de sporthal of het zwembad baart ons zorgen. Verder vraagt het parkeergedrag van bezoekers aan winkels gelegen aan de Stationsstraat in onze ogen nu al om maatregelen.

Amendement voor goed verkeersplan brede school

Daarom dient de PvdA vanavond het Amendement “Veilig naar school” in.

Daarin vragen we twee zaken:

1. Meten is weten:
Breng de veranderingen in verkeersdrukte en stromen meteen na de opening van het ziekenhuis in kaart.

2. Veiligheid moet je doen:
Maak op basis hiervan een deugdelijk verkeersplan en pas de maatregelen nog voor de opening van de Brede school toe.

Veiligheid van onze schoolgaande en sportende kinderen staat voorop! Alle maatregelen die bijdragen aan de veiligheid moeten vervolgens genomen worden. Zodat we straks onze kinderen met een gerust hart naar de nieuwe school laten gaan.

Update 31-1-2018: Het agendapunt is verschoven naar de volgende raadsvergadering, dan zal ook het amendement worden ingediend.