10 mei 2013

Opgewekt in Oldambt

PvdA debat over duurzame energie

 

Op 30 november 2012 organiseerde PvdA Oldambt een symposium over duurzame energie. ’s Middags was er voor partijleden en genodigden een bustocht waarin ze het landschap van Oldambt konden ervaren. De route voerde van de windmolens bij Delfzijl langs de Waddendijk naar galerie De Groninger Kroon. Het werd iedereen duidelijk dat het landschap van het Oldambt zeer waardevol, maar ook heel kwetsbaar is. Voor de beleidsmakers de opdracht om hier verantwoord mee om te gaan, want zoals een van de aanwezigen zei: “er zijn honderden manieren om het fout aan te pakken en slechts enkele manieren om het goede te doen.”

Het avondprogramma begon met een aantal inleidingen. Sjak Rijploeg benadrukte de noodzaak om te komen tot een ‘energie wende’, Henk Nijboer benoemde de economische kansen en uitdagingen die duurzame energie ook voor het Oldambt biedt. Mirjam Eelssema sprak namens het Dorpen en Wijkenplatform en vroeg vooral aandacht voor de weerstand tegen de windmolens onder de inwoners van de gemeente Oldambt.

Onder de dynamische leiding van PvdA Tweede Kamerlid Tjeerd van Dekken werden ook de belangstellenden bij de discussie betrokken. Voorstanders van windmolens wezen op de financiële opbrengsten die de gemeente zou kunnen ontvangen uit leges en ozb. Daarnaast kwamen vertegenwoordigers van LTO Noord, Natuur en Milieufederatie Groningen, Nuon, Hanzehogeschool en Stichting Landschap Oldambt aan het woord. Er was een breed gedragen gevoel dat we niets opschieten door ons te beperken tot de zaken waar we tegen zijn, maar dat we op zoek moeten naar mogelijkheden die er wel zijn. Niemand bleek tegenstander van duurzame energie. Het is zaak om goed geïnformeerd een afweging te maken en tot een keuze te komen.

Het zou natuurlijk geen PvdA bijeenkomst geweest zijn als de thema’s werk en inkomen ongenoemd waren gebleven. Ook bij onderwerpen als duurzaamheid zijn dit belangrijke elementen in de discussie. Naast werk moet er ook oog zijn voor de verdeling van de lusten en de lasten. Voor veel huurders vormen de energiekosten een steeds groter deel van de woonlasten en zij  moeten ook kunnen profiteren. Zij moeten tenslotte ook aankijken tegen de installaties waarmee de duurzame energie wordt opgewekt.

Meest in oog springend was het voorstel van Hilde van Ree namens woonstichting Het Groninger Huis, om in samenwerking met de gemeente en bewoners het meest energiezuinige dorp te creëren. Uit de zaal kwamen meteen diverse aanmeldingen om hierin te participeren.

De conclusie van de avond was dat er, gemeten naar de opkomst, in het Oldambt veel elan is om met duurzame energie aan de slag te gaan, dat we in ons gebied weinig draagvlak is voor windmolens op land en dat we tegelijk de werkgelegenheidskansen niet aan ons voorbij moeten laten gaan.