Werkbezoek Sociaal Werk Oldambt

20 februari 2018, van 15:30 tot 17:30, Boschpoort Winschoten | Boschpoort Winschoten

Op 20 februari is er een werkbezoek bij Sociaal Werk Oldambt. Sociaal Werk Oldambt (SWO) is een organisatie voor breed welzijnswerk in de gemeente Oldambt.

Statement van SWO:
Door middel van onze diensten dragen wij bij aan de kwaliteit van het leven van het individu en de kwaliteit van de samenleving als geheel. SWO kiest ervoor om midden in de samenleving te staan. Door proactief te zijn kunnen wij innoverend inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Onze diensten zijn gericht op het vergroten van zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en het versterken van eigen kracht. Vroegtijdige signalering en preventie zijn belangrijke pijlers. Dit alles doen wij samen met inwoners en alle andere betrokken partijen.

Meer informatie over SWO: https://www.facebook.com/pg/sociaalwerkoldambt/