Nummer 6

Geke Löhr

Ik ben Geke Löhr-Ottens, 45 jaar. Ik ben getrouwd met John en heb twee zonen, Hans (15) en Joost (13). Wij wonen al heel wat jaren en nog steeds met veel plezier in Beerta. Ik ben sinds 1 oktober   werkzaam als teamleider Communicatie, Gebiedsregie en Documentatie en Informatievoorziening (DIV) in de gemeente Delfzijl. Daarvoor was ik werkzaam bij de gemeente Oldambt als beleidsadviseur en later programmaleider. Mijn taken lagen op het gebied van leefbaarheid: krimp, wonen, zorg, gebiedsgericht werken, winkelleegstand, Blauwestad et cetera.

Door mijzelf kandidaat te stellen, wil ik een actieve bijdrage blijven leveren aan de leefbaarheid in de gemeente Oldambt. Samen met andere partijgenoten wil ik graag tot heldere en effectieve ideeën en oplossingen komen om de leefbaarheid in de dorpen en wijken te behouden en te versterken. Iedereen wil  tenslotte prettig en veilig in zijn of haar buurt, dorp of wijk wonen. Inwoners moeten alle ruimte krijgen om mee te doen en mee te beslissen. Kortom de wensen van de inwoners staan daarbij voorop.

Hierbij geloof ik in de kracht en meerwaarde van het samen werken en dus samen de schouders er onder. Dit alles vanuit de sociaal democratische waarden zoals betrokkenheid, geloofwaardigheid,  respect en dienstbaar.