6. Zeker zijn van een duurzame toekomst

Voor zon! De PvdA zet zich in voor algehele duurzaamheid met een heldere groene agenda. Wij zijn tegen de verdere uitbreiding van megastallen, voor eerlijke grondstoffen en hergebruik hiervan en voor duurzame voedselproductie. Onze duurzame ambities gaan over Co2 productie, maar bovenal over werkgelegenheid, innovatie en een veilige en schone toekomst voor onze kinderen. Onafhankelijk worden van gas is juist voor ons gebied hoogste prioriteit. Het vormgeven van de transitie van dure, schaarse en verwoestende brandstoffen naar schone en betaalbare energie past op vele manieren bij Oldambt. Daarom betrekken we onze inwoners er volledig bij, in ons aller belang. De PvdA wil dat Oldambt voor driedubbele groene winst gaat door in te zetten op de volgende terreinen: -Energie -Biodiversiteit -Bewustwording

Onze speerpunten op een rij:

Energie

 • Onafhankelijk worden van gas heeft voor ons gebied hoogste prioriteit 
 • We verlengen het duurzaamheidsfonds 
 • Plaatsing van oplaadpunten voor elektrisch vervoer voortvarend oppakken 
 • Initiatieven voor de opwekking van duurzame energie worden voluit gestimuleerd en gekoppeld aan regionale en lokale mogelijkheden
 • Samenwerken met partners die initiatieven met bioraffinage willen starten

Biodiversiteit

 • Er komt een biodiversiteitsactieplan waarin we aandacht hebben voor bij- en vlindervriendelijke inrichting en ecologische verbindingszones 
 • We willen de bebouwde omgeving verder vergroenen, in samenwerking met de inwoners 
 • Gronden die liggen te wachten op realisatie van hun definitieve bestemming kunnen ingezet worden als tijdelijke natuur

Bewustwording

 • Inzetten op een afvalvrije gemeente in 2030. 
 • Streven naar 10% circulair inkopen in de komende raadsperiode 
 • We stimuleren het sluiten van lokale ketens rond producten en grondstoffen 
 • Experimenten met het concept buurteconomie en stadslandbouw stimuleren 
 • Natuureducatie krijgt een belangrijke plaats in het gemeentelijk groenbeleid