7. Voor jongeren: werk maken van je toekomst

Als we jongeren hier aan onze regio willen binden, moet er speciale aandacht zijn voor jongeren. We gunnen onze kinderen een goede toekomst en we gunnen hen die te kunnen vinden in hun eigen regio, als ze dat willen. We zetten ons in voor wat daarvoor nodig is: betaalbare woningen, uitzicht op een baan en bereikbare en goede voorzieningen.

Nieuwe ambten

We zetten in op banen die er straks toe doen. Samen met onderwijs en bedrijfsleven investeren we in programma’s rond robotica, milieukunde en programmeren. Jongeren bereiden we goed voor op banen van de toekomst. Door samen met het bedrijfsleven jongeren te betrekken bij de arbeidsmarkt van nu investeren we in het personeel van morgen. Ook zetten we ons in voor goede, veilige en bereikbare scholen.

Internet, en snel!

Wij maken haast met aanleg van breedband. Snel internet is de randvoorwaarde voor wonen, werken en mobiliteit. Daarom zijn wij bereid hierin te investeren.

Beleven en bewegen

Cultuur beleven en sporten doen we samen. Financiële drempels nemen we weg met cultuurpas en sportstimuleringsfonds. Meer muziek en toneel in het onderwijs.

Thuis in Oldambt

Jongeren komen thuis in Oldambt. Als we jongeren hier aan onze regio willen binden, moet er speciale aandacht zijn voor jongeren bij woonbeleid. Het gaat dan niet alleen om geschikte, maar ook om bereikbaarheid en een aantrekkelijke woonomgeving. Wij zorgen dat huurwoningen beschikbaar en betaalbaar zijn. Een starterslening helpt bij het kopen van een eerste woning.