4. Zeker zijn van zorg dichtbij

In Oldambt kijken we naar elkaar om. De zorg is in de afgelopen jaren sterk veranderd. Wij hebben samen met anderen de zorg in Oldambt op niveau gehouden en verder gebracht. En daar zijn we heel trots op. Wij kiezen voor goede zorg dichtbij zoals bijvoorbeeld in de WMO, thuiszorg en huishoudelijke hulp. Daar kiezen we bewust voor, ondanks het forse beslag die dat doet op de financiële middelen. En daar zullen we op blijven inzetten. Want zorg en welzijn zijn voor de PvdA essentiële onderdelen van een sociale en betrokken maatschappij. De zorg moet voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en dichtbij zijn.

De zorg is in de afgelopen jaren sterk veranderd. Wij hebben samen met anderen de zorg in Oldambt op niveau gehouden en verder gebracht. En daar zijn we heel trots op. Wij kiezen voor goede zorg dichtbij zoals bijvoorbeeld in de WMO, thuiszorg en huishoudelijke hulp. Daar kiezen we bewust voor, ondanks het forse beslag die dat doet op de financiële middelen. En daar zullen we op blijven inzetten. Want zorg en welzijn zijn voor de PvdA essentiële onderdelen van een sociale en betrokken maatschappij. De zorg moet voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en dichtbij zijn.

Onze speerpunten op een rij:

In Oldambt kijken we naar elkaar om

 • Investeren in huisvesting en ondersteuning voor ouderen.
 • Eenzaamheid tegengaan en saamhorigheid bevorderen
 • Mantelzorgers verdienen aandacht en waardering, daarom willen wij het mantelzorgcompliment invoeren.
 • Om zwaardere zorg te voorkomen willen wij inzetten op een versterking van de eerstelijnszorg.
 • We houden de collectieve zorgverzekering van de gemeente in stand om minder draagkrachtigen te ontlasten.
 • We willen begrijpelijke en goede informatie op een website zodat inwoners geschikte zorgaanbieders kunnen vinden.

Ongelijke verdeling van gezondheid en ziekte bestrijden we

 • We willen sociaaleconomische gezondheidsverschillen bestrijden, minder geld mag niet minder gezond betekenen.
 • Een extra inzet op vroegsignalering moet later problemen bij jongeren voorkomen.
 • De PvdA wil beleid dat gericht is op positieve gezondheid, dit betekent een optimale bevordering en ondersteuning van gezondheid.
 • Sportstimuleringsfonds houden we in stand
 • Gemeentelijke programma’s voor stoppen met roken en gerichte aanpak obesitas
 • Waar mogelijk de sportverenigingen helpen de contributie laag te houden
 • Sportevenementen blijven ondersteunen

Meer bieden dan zorg alleen

 • Een verdere integratie tussen zorg- en participatiebeleid moet leiden tot minder problemen bij de overgang van ziekte naar arbeid.
 • Als PvdA vinden wij een onafhankelijke gemeentelijke ombudsman essentieel om misstanden en verbeterpunten op te sporen.
 • Doorontwikkelen van het concept: 1 gezin, 1 plan, 1 hulpverlener
 • Zorgen voor een doorlopende lijn van jeugdzorg naar volwassenzorg, om schrijnende situaties te voorkomen