3. Zeker zijn van een prettige woonomgeving

Het is goed leven in Oldambt. Oldambt is een gebied met veel kansen en mogelijkheden. Een prachtig landschap, bijzondere geschiedenis, krachtige dorpen en wijken, een rijk cultureel leven en strijdbare zelfbewuste mensen. De voorzieningen zijn goed en bereikbaar. De PvdA Oldambt gelooft in kansen en mogelijkheden van onze inwoners en ons gebied. De PvdA wil staan voor het recht om je veilig te voelen, in je eigen huis, directe omgeving, dorp of wijk. Omdat dit niet altijd vanzelf gaat, zet de PvdA vol in op veiligheid: preventie waar het kan en handhaven waar het moet. Je veilig en prettig voelen is de basis voor sociale samenhang, leefbaarheid en omkijken naar elkaar. Iedere generatie heeft andere woonbehoeften. Als we jongeren hier aan onze regio willen binden, moet er speciale aandacht zijn voor jongeren bij woonbeleid. Het gaat dan niet alleen om geschikte, maar ook om bereikbaarheid en een aantrekkelijke woonomgeving. Datzelfde geldt voor oudere generaties. Ook het aanleggen van breedband is belangrijk voor het behoud van leefbaarheid. De energie in dorpen koesteren we en bouwen we graag samen verder uit. We gaan door op de ingeslagen weg met het gebiedsgericht werken. Dat is de manier om in verbinding directe en tastbare verbeteringen te realiseren. Leefbare dorpen en wijken bouw je immers samen. Er is veelvuldig en goed contact tussen inwoners onderling, maatschappelijke partners en overheden.

Onze speerpunten op een rij:

Inzetten op een veilige en leefbare buurt

 • Goede bereikbare voorzieningen
 • Betere bus- en treinverbindingen, kijken naar mogelijkheden voor het opzetten van een mobiliteitsnetwerk
 • Veilige fietsroutes voor schoolgaande kinderen
 • Als er schade ontstaat door het gebruik van zwaar materieel, dragen degenen die de schade berokkenen financieel bij aan de oplossing
 • Knelpunten in het verkeer samen met aanwonenden oplossen
 • Inwoners en gemeente ontwikkelen samen de dorpen en de wijken mbv dorp- en wijkvisies.
 • Gebiedsgericht werken verder uitbouwen, doorgaan met opzet gebiedswethouders en coördinatoren.
 • Inzetten op preventie en handhaving op ‘hotspots’, om veiligheid in het verkeer te vergroten
 • Samen met sportverenigingen kijken naar accommodatiebeleid
 • Donkere plekken, die een gevoel van onveiligheid geven, opheffen
 • De jeugd gaat veilig uit en komt veilig thuis

Leefbaar en beleefbaar groen

 • Het unieke landschap en geschiedenis van Oldambt beter beleefbaar en toegankelijk maken
 • Samen met bijvoorbeeld rozenkwekers en natuurbeheerders zorgen voor verdere verfraaiing van ons gemeentelijk groen
 • Gemeente zorgt voor een nette en veilige basis in het groen, inwoners die dat willen zorgen voor een plus
 • Waar dit kan brengen we de natuur terug in de bermen 
 • Initiatieven die bijdragen aan biodiversiteit stimuleren we

Toekomstbestendige buurten voor alle generaties

 • Samen met corporaties investeren in goede kwalitatieve huurwoningen
 • Woningen zijn geschikt voor jong en oud met bijvoorbeeld een slaapkamer beneden en met nulopdemeter
 • Samen met corporaties zorgen dat er fatsoenlijke en betaalbare woningen beschikbaar komen voor alle generaties
 • Onderzoek naar huisvesting voor jongeren
 • Instellen van een jongerenraad, die onder andere het woonbeleid van de gemeente beoordeelt
 • Experimenteerruimte voor nieuwe vormen van huisvesting, waaronder tiny houses
 • Blauwestad biedt pioniersruimte voor grote vrijstaande woningen in het hogere segment