Door Privé: Gerrit Smit op 19 augustus 2015

Wisselingen in de PvdA fractie

 

Op 31 augustus aanstaande zal Gert Engelkens afscheid nemen van de Gemeenteraad Oldambt. Zoals bekend zal hij na het zomerreces plaatsnemen in Provinciale Staten, waar hij in juli werd geïnstalleerd.

 

Met hem vertrekt een betrokken, integere en gedreven fractievoorzitter, wiens bijdrage in de lokale politiek van groot belang is geweest voor de gemeente Oldambt en haar inwoners.

 

Alida Michels zal het stokje van Gert gaan overnemen. De wijze waarop Engelkens vorm heeft gegeven aan de lokale democratie is daarbij de belangrijkste inspiratiebron. Dat betekent dat verbindend optreden op straat en in de Raad en integer handelen voor haar eveneens centraal staan.

 

Fred Greven zal op 31 augustus geïnstalleerd worden als opvolgend Raadslid. Het is in de lijn van de partij om op de vrijgekomen plek de eerstvolgende van de kieslijst te installeren. Als commissielid en eerste opvolger heeft hij al 1,5 jaar intensief meegedraaid met de nieuwe fractie en met Greven krijgt de PvdA fractie er een actief en betrokken Raadslid bij.

 

Henk van der Laan zal in dezelfde raadsvergadering benoemd worden als commissielid BMR. Henk van der Laan is na de benoeming van Fred als raadslid eerste opvolger. De fractie ziet zijn jarenlange betrokkenheid bij de partij, zijn rol in wijkplatforms en zijn ervaring in de Raad als raadslid en commissievoorzitter als een zeer welkome aanvulling.

 

Omdat er met Henk van der Laan ervaring is toegevoegd, heeft de fractie besloten een tweede commissielid te installeren om ontwikkeling van nieuwe aanwas binnen de partij mogelijk te maken. Gea Nijenhuis is gevraagd om met dit doel in de commissie SWI plaats te nemen. Nijenhuis zal in de raadsvergadering van 21 september geïnstalleerd worden.

 

De PvdA fractie verwacht met deze twee mensen de fractie op een goede evenwichtige wijze aan te vullen. Henk als eerste opvolger, met politieke ervaring en inhoudelijke kennis van de BMR portefeuille, Gea Nijenhuis als vrouwelijk tegenwicht, fris en onbevangen, met kennis van de SWI portefeuille. Bovendien krijgt Gea, als nieuwere aanwas, hiermee op deze ‚leerplek’ een goede mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen in de politiek.

Privé: Gerrit Smit

Privé: Gerrit Smit

Secretaris PvdA afdeling Oldambt E-mail: smit.ghanzi@home.nl E-mail (afdeling): partijvandearbeidoldambt@ziggo.nl

Meer over Privé: Gerrit Smit