Door Fred Greven op 21 oktober 2014

Werkbezoek aan de Brandweer Oldambt

Brandweer 3

Op zaterdagmorgen vanaf 09.30 uur zijn de gemeenteraads- en commissieleden ontvangen door de Brandweer Oldambt . Ze kregen een presentatie om de ontwikkelingen binnen het Veiligheidsregio Groningen te kunnen monitoren. Na opening van burgemeester Pieter Smit die nut en noodzaak aangaf voor de Veiligheidsregio Groningen, nam Dirk Bakker, clustercommandant Oldambt, het woord. Hij heeft ons aan de hand van een heldere presentatie verteld hoe de organisatie van de Veiligheidsregio Groningen er uitziet, uitleg gegeven over de organisatie binnen Cluster Oldambt, en duidde het verschil ‘koud’ en ‘warme’brandweer. Het koude gedeelte (kantoorfuncties) hebben hun standplaats nog op het gemeentehuis. Warme is wel duidelijk. De aanwezige (voor een aantal raadsleden was het blijkbaar toch te vroeg) raads- en commissieleden hadden ruimschoots de tijd om vragen te stellen over het functioneren van de Veiligheidsregio Groningen, Cluster Oldambt, zoals het officieel heet.

Ook de demonstraties gaven aan dat we al jaren niet meer met amateurs te maken hebben, maar met goed opgeleidde vrijwilligers die zeer goed geoutilleerd zijn. De kinderen van de aanwezige raadsleden, genoten zichtbaar van de demonstraties en de volwassenen lieten zich in een brandweerpak hijsen om een cabriolet te maken van een niet meer al te mooie ‘demonstratie’ auto.

We zijn door Dirk Bakker nog wel gewezen op het feit dat de brandweer dringend meer vrijwilligers nodig heeft en hij doet dan ook de oproep om in onze kennissenkring hiervoor aandacht te vragen.

 

Fred Greven

Fred Greven

Ik ben Fred Greven en geboren in 1964 te Bellingwolde. Als zoon van een arbeidersgezin, met drie kinderen, vader landarbeider en afgekeurd, moeder Duitse en werkzaam bij de SMDOG zijn we opgegroeid. Vader niet gelovig, moeder wel gelovig en dus zelf ook wel iets meegekregen van de kerk dus wel een bepaalde levensopvatting. Maar thuis

Meer over Fred Greven