Door Privé: Gert Engelkens op 23 oktober 2015

WERKBEZOEK 2DE KAMERLEDEN, STATENLID EN GEMEENTERAADSLEDEN AANMELDCENTRUM TER APEL

Als we met onze groep een rondleiding krijgen op het aanmeldcentrum in Ter Apel en ondertussen uitvoerig worden bijgepraat door een communicatiemedewerker van het COA over de in –en uitstroom en de procedures inzake registratie, valt mijn blik in “de inschrijfruimte” op een jongen die zijn formulieren invult. Een mevrouw tegenover hem probeert behulpzaam te zijn.

Mijn gedachten dwalen af….Hoe oud zou hij zijn? 15, hooguit 16 jaar, schat ik zo in. Waar zou hij vandaan komen? Syrië? Gevlucht voor oorlogsgeweld en op zoek naar een veilig bestaan? En is hij hier alleen? Zonder familie? En hoe is hij hier terechtgekomen?

Allemaal vragen die opeens door m’n hoofd spoken. Hoe dan ook: Ongetwijfeld een groot contrast met mijn eigen jeugd op die leeftijd: School, sport, een beetje werken en uitgaan. Heerlijk ongecompliceerd, veilig en onbezorgd. En dan zo’n jonge vluchteling hier in een vreemd land, formulieren invullend, hopend op een beter bestaan…

In het vluchtelingendebat in de Provinciale Staten maar ook daarbuiten heb ik namens mijn Fractie benadrukt, dat we in de Statenzaal de oorlogen in het Midden Oosten en Afrika niet kunnen oplossen, geen invloed hebben op de vluchtelingenstroom aan de randen en de grenzen van de huidige EU, maar wat we wel kunnen doen is vluchtelingen een warm welkom en een veilig bestaan bieden.

De rol van de provincie moet faciliterend, begeleidend en ondersteunend zijn richting gemeenten die vluchtelingen huisvesten of gaan huisvesten. Kortom: kijken als provincie wat nodig is, maatwerk dus. En gelukkig pakt GS, met voorop de Commissaris van de Koning, dit voortvarend op.

Zo heeft de provincie bij de BlauweStad (Beerta-Zuid) ruimte ter beschikking gesteld aan de gemeente Oldambt en het COA, voor het huisvesten van maximaal 1000 vluchtelingen.

Als Provinciale Staten hebben we voorts afgesproken om de komende 4 jaar jaarlijks €100.000 te reserveren voor Asielbeleid. Hoewel het geen kerntaak meer is, breekt nood wetten, vind ik. Het genoemde budget moet ten goede komen aan (vrijwilligers)projecten –op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs, sport en cultuur- die bijdragen aan een zinvol verblijf van vluchtelingen in onze provincie.

Terug naar ons werkbezoek in Ter Apel. Uitstekend georganiseerd door de Afdeling Vlagtwedde in de persoon van Richart Joling. Samen met o.a. Kamerleden Attje Kuiken, Henk Nijboer en Tjeerd van Dekken bijgepraat over o.a. draagvlak, de burgerwacht in het dorp Ter Apel en het vervoer van de vluchtelingen vanuit Ter Apel naar het aanmeldcentrum. En tijdens de rondleiding veel indrukken opgedaan en uitvoerig geïnformeerd over het reilen zeilen op het centrum zelf.

Indrukwekkend, dat was het.

PvdA Statenlid Gert Engelkens

 

 

Privé: Gert Engelkens

Privé: Gert Engelkens

Portefeuilles: Commissie Ruimte, Natuur/milieu en Leefbaarheid Water Ruimtelijke ordening Blauwe Stad Leefbaarheid/wonen/welzijn/zorg. Commissie Mobiliteit, Economie en Energie Toerisme, recreatie, sport en evenementen E-mail: g.engelkens@ps-provinciegroningen.nl     http://www.pvdagroningen.nl/web/author/statenfractie/

Meer over Privé: Gert Engelkens