3 april 2017

Vragen n.a.v. Evaluatie schades buitengebied

Vrijdag j.l. presenteerde de Nationaal Coördinator Groningen het langverwachte rapport over de aardbevingsschades in o.a. Oldambt.

Door de NCG wordt onze gemeente nog steeds aangemerkt als “buitengebied”. In dit gebied zou, vanwege de gedachte dat de trillingen te zwak zijn (seismisch risico te klein) nauwelijks tot geen schade kunnen ontstaan door gaswinning. Niets is echter minder waar.

Er word ook gas gewonnen in onze gemeente, op meerdere locaties. We registreren aardbevingen tussen de 2 en 3 op de schaal van Richter en soms zelfs daarboven (in september 2015: Scheemda, 3.1) En wat dus het meest onverteerbare is: in onze gemeente zijn vele huizen van onze inwoners beschadigd of zelfs compleet onbewoonbaar geraakt. Deze schade word echter veelal niet erkend.

Ook nu is in de recente evaluatie te lezen “dat de meeste schades zijn veroorzaakt door verschillende vormen van belasting van het gebouw, ongelijkmatige zettingen in de ondergrond en vervormingen maar dat “de vraag of een aardbeving het laatste tikje kan zijn geweest voordat een schade is ontstaan, niet met 100% zekerheid ontkennend kan worden beantwoord”.

We hebben het college van B&W hierover de volgende vragen gesteld:

  1. Hoe kijkt het college aan tegen deze bevindingen?
  2. Een aantal jaar geleden hebben we als PvdA al fel geageerd tegen de uitkomsten van het Arcadis onderzoek. Mede n.a.v. kritische kanttekeningen van TU Delft heeft NCG de opdracht gegeven om het huiswerk opnieuw en grondiger te doen omdat het toch onwaarschijnlijk is dat de schades NIET door aardbevingen zijn ontstaan. Met als resultaat dit nieuwe rapport dat onze inwoners weer in de kou en ‘on hold’ zet.  Is het college het met ons eens dat dit een onbevredigende en onverteerbare gang van zaken is voor vele gedupeerden in onze gemeente? En zoja, op welke wijze gaat het college dit onder de aandacht brengen van de Nationaal Coordinator Groningen?
  3. Hoe moeten we deze conclusies zien in het licht van ‘omgekeerde bewijslast”, die we in het gasdossier leidend willen laten zijn?
  1. Wij willen graag ook nader geinformeerd worden over de onderzoekswijze en de resultaten. Het lijkt ons goed om een aantal onderzoekers, leden van de commissie en de NCG uit te nodigen om nadere vragen van raadsleden te beantwoorden. We zullen dit aan de Raad voorleggen, maar we vragen graag ook uw ondersteuning bij dit verzoek.
  1. Het valt ons op dat er bij het onderzoek geen betrokkenheid is geweest van bestuurders van het buitengebied. Het is de PvdA al langer een doorn in het oog dat Oldambt niet vertegenwoordigd is in de maatschappelijke en bestuurlijke stuurgroep (zg aardbevingsgemeenten). Het zou bij het opstellen van een nieuw schadeprotocol vanzelfsprekend moeten zijn dat ook bestuurders vanuit o.a. Oldambt betrokken worden. Is het college dat met ons eens en wat is uw inzet hierop?

 

We hebben deze vragen ook naar de provinciale en landelijke fractie gestuurd.