23 mei 2016

PvdA steunt motie duurzaamheidsfonds

De PvdA heeft in de Raadsvergadering van 23 mei een motie om te komen tot een duurzaamheidsfonds van harte ondertekend en mede ingediend.

In de motie wordt het college gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot instelling van een duurzaamheidsfonds om onder voorwaarden zogenaamde Groene Leningen te faciliteren Hiermee kunnen inwoners investeringen doen in energiebesparende aanpassingen van particuliere woningen of een duurzame energieopwekker, zoals zonnepanelen.

Hiermee worden verduurzamingsmaatregelen toegankelijk voor iedereen, ook als je een smalle beurs hebt.

De motie ligt de PvdA na aan het hart. Tijdens onze duurzaamheidsconferentie in april kwam hiervoor al een hartenkreet vanuit publiek en politiek: Maak verduurzamingsmaatregelen betaalbaar en toegankelijk voor een breed publiek. Iedereen is het er wel over eens dat we moeten stoppen met het gebruiken van fossiele brandstoffen. Maar niet iedereen heeft het geld op de plank liggen. En daar stokt mede de doorbraak van duurzaam.

 

Of mensen echt kiezen voor bijvoorbeeld duurzame energie of energiebesparende aanpassingen aan hun huis, hangt grotendeels toch gewoon af van hun portemonnee.

Het idee om inwoners een handje te helpen met bijvoorbeeld een lening is dan ook niet nieuw. In Stadskanaal worden deze leningen al een aantal jaren verstrekt. We hebben ons oor te luister gelegd bij ervaringsdeskundigen om te horen, of deze leningen echt het effect hebben dat we beogen.

Wat we hoorden was dat als je echt wilt gaan voor betaalbaar en toegankelijk, dan moeten de drempels om in te stappen zo laag mogelijk zijn.

 

Stadskanaal vroeg in eerste instantie bijvoorbeeld om een officieel Energie Maatwerk Advies, waarin het energielabel van de betreffende woning vastgesteld moest worden. Dit kost ongeveer 350 euro. Mensen schrokken van die prijs, en het wierp dus een drempel op.

Stadskanaal paste de eis aan en vraagt nu om een energie Quick scan, zonder daarmee een energielabel vast te stellen. Aan dat document, dat 100 euro kost, heeft de bewoner veel, want ze krijgen een heel nuttig en gericht advies welke maatregelen het meeste effect zullen hebben. En waar ze dus het beste hun lening in kunnen investeren.  De Quick scan kan overigens ook in de lening meegefinancierd worden.

 

Verder vond de ervaringsdeskundige  het ook wel een drempel om hun financiële hebben en houden op tafel te gooien. Dat is best wat werk maar het kan voor sommigen ook best ingewikkeld zijn.

We vinden dan ook dat hulp bij de aanvraag vanuit de gemeente geboden moet worden.

 

In Stadskanaal zijn de duurzaamheidsleningen een groot succes. Inmiddels hebben 65 aanvragers hun huis blijvend verduurzaamd en zijn voor deze mensen de energiekosten drastisch verlaagd.

 

We hebben in de motie gevraagd of het college voor de zomer met een voorstel komt. Wel hebben we benadrukt, dat het duurzaamheidsfonds onderdeel moet zijn van een breder verduurzamingsbeleid van de gemeente. Hier wordt een nota voor opgesteld.