Door Hilbert Flokstra op 15 juni 2016

PvdA Oldambt wil beleid voor LHBT-emancipatie

Twee dagen geleden werd de wereld opgeschrikt door een verschrikkelijke schietpartij in Orlando, Florida. Met 50 doden vormt de aanval na 9/11 de grootste terroristische aanslag in de VS. De schietpartij was een bewuste aanval gericht tegen de LHBT gemeenschap (Lesbisch, Homo-, Bi-, en Transgender). Deze aanval toont opnieuw dat de positie van deze gemeenschap in de wereld nog steeds niet optimaal is. LHBT’ers stuiten vaak nog op allerlei vormen van discriminatie, zowel op het werk als in de maatschappij. Ook in Nederland is het nog niet gedaan met de strijd voor gelijkwaardigheid van LHBT’ers, volgens het COC zijn er nog grote stappen te zetten in de acceptatie: “Er is nog veel om voor te vechten als zoveel Nederlanders (35%) moeite hebben met iets onschuldigs en liefdevols als een kus of hand in hand lopen”, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke. “Het laagje acceptatie in Nederland is dunner dan het lijkt.”

De PvdA accepteert discriminatie, geweld en intimidatie tegen homoseksuelen niet. Homoseksuelen mogen zich niet ‘gegijzeld’ voelen in hun eigen wijk en woning. De overheid draagt de verantwoordelijkheid voor veilige wijken waar iedereen zonder intimidatie en getreiter van andere buurtbewoners in vrijheid kan leven. De PvdA is medeondertekenaar van het Roze Stembusakkoord en maakt met andere partijen een einde aan onder andere de weigerambtenaar en de enkele feitconstructie. Maar ook op lokaal niveau wil de PvdA haar verantwoordelijkheid nemen om de positie van LHBT’ers in onze gemeente te verbeteren. We zijn erg verheugd over het ontstaan van het Roze 50plus initiatief in onze gemeente onder leiding van Marjet Bos. Dit initiatief levert een grote bijdrage aan de verbetering van de positie van de oudere LHBT’ers in onze gemeente en wij zijn dan ook blij dat de gemeente dit initiatief actief ondersteunt. We hopen dan ook dat de gemeente dit blijft doen, toch kan onze gemeente verdere stappen zetten in de verdere emancipatie van niet alleen oudere LHBT’ers maar ook de jongere.

Als PvdA Oldambt willen wij dat de gemeente actief beleid gaat maken om de positie van LHBT’ers te verbeteren. Er is geen reden om aan te nemen dat het landelijke beeld van gebrek aan tolerantie ten opzichte van de LHBT gemeenschap afwijkt van het Oldambtse. Movisie (de organisatie die zich bezighoudt met kennis en aanpak van sociale vraagstukken) geeft aan: “Het is belangrijk dat een gemeentelijke overheid moreel leiderschap toont. Homo’s en lesbiennes krijgen daarmee een steun in de rug: ze weten dat ze op de overheid kunnen rekenen.” Wij zullen als PvdA Oldambt dan ook een motie indienen die de gemeente oproept om actief beleid te maken die de positie van LHBT’ers in de gemeente Oldambt moet verbeteren. Dit beleid moet zich wat ons betreft richten op het tegengaan van discriminatie, intimidatie en geweldsincidenten; het vergroten van de weerbaarheid en het bespreekbaar maken (sociale acceptatie) van het onderwerp op scholen en andere maatschappelijke instellingen.

 

Hilbert Flokstra

PvdA-raadslid Oldambt

Hilbert Flokstra

Hilbert Flokstra

Mijn naam is Hilbert Flokstra, ik ben 26 jaar en ik woon in het prachtige Winschoten. Ik ben opgegroeid in een politiek nest. Mijn familie heeft een verleden in het lokale bestuur en politieke discussies waren thuis een vast thema. Dit betekent overigens niet dat we het altijd eens waren! De basis van mijn politieke

Meer over Hilbert Flokstra