Door op 12 januari 2014

PvdA-Oldambt trapt af: Samen voor Eerlijk en Sociaal

De PvdA-Oldambt hield op 10 januari de ‘aftrap’ van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart aanstaande. De bijeenkomst daarvoor was belegd in het gerestaureerde Stationsgebouw van Winschoten. Voor de partij was deze locatie meer dan symbolisch omdat het gebouw ook symbolisch staat voor de uitdagingen die de partij de komende jaren met de bewoners en gebruikers van Oldambt aan wil gaan. Voor Winschoten betreft dat natuurlijk mede de activiteiten in het kader van de ‘aanpak binnenstad’, die de komende jaren hun beslag moeten krijgen. Voor Winschoten is het ‘er op, of er onder’ en dat geldt ook voor de toekomst van de rest van Oldambt.

Gehuld in een rood voetbalshirt en voorzien van echte bal introduceerde lijsttrekker Gert Engelkens in een gloedvol betoog de start van de campagne en de lancering van het definitieve Verkiezingsprogramma van de afdeling. Dat programma borduurt voort op de jarenlange Sociaaldemocratische traditie en uitgangspunten van de partij. Die staan voor: gelijke kansen, eerlijk delen en de sterkste schouders dragen te zwaarste lasten.

S-IMGL4829b1 (Medium) (2)

Vanuit die uitgangspunten geeft de partij aan waar de komende jaren haar speerpunten en inzet zullen liggen voor Oldambt. Er wordt in aangegeven op welke manier de afdeling de komende jaren grote vraagstukken die op Oldambt afkomen wil benaderen. Daarbij gaat het om grote decentralisatie van beleid van het Rijk naar de gemeenten en om de gemeentelijke herindeling die voor de provincie Groningen is ingezet. In de komende periode zal de partij op tal van podia uiteenzetten hoe ze met deze zaken om wil gaan.

Wat de PvdA-Oldambt betreft wordt het een sportieve en nette campagne met een fatsoenlijke strijd tussen de verschillende deelnemers. Inhoudelijk mogen de messen worden geslepen, maar sportief gaat de partij voor de ‘fairplay-cup’ tot het eind van de ‘wedstrijd’.

Na de peptalk van lijststrekker Gert Engelkens toog het gezelschap naar het perron van één van de mooiste stationsgebouwen van de provincie, om de daadwerkelijke aftrap te verrichten. Gert Engelkens deed dat in gezelschap van ‘good old’ partijgenoot en vakbondsman Wiechert Drenth en het Gronings Tweede Kamerlid Tjeerd van Dekken. Ook daaruit sprak het kernwoord van het verkiezingsprogramma waarin het begrip ‘Samen’ een hoofdrol speelt.

Want alleen als mensen ‘samen’ ergens in solidariteit de schouders onder zetten, dan valt samen iets te bereiken en is voor ieder een volwaardige en menswaardige plek in de samenleving te realiseren.

De Partij van De Arbeid Oldambt gaat er de komende tijd voor om, zoals altijd, dat uitgangspunt in te vullen en waar te maken. U hoort en ziet nog van ons!!

Als u op onderstaande link klikt, komt het Verkiezingprogramma als PDF te voorschijn.

Verkiezingsprogramma formaat Impuls