14 maart 2014

PvdA: “Maak krimpregio’s weer aantrekkelijk”

Kamerlid lanceert actieplan samen met wethouders en lijsttrekkers

 

PvdA: “Maak krimpregio’s weer aantrekkelijk”
De PvdA wil meer aandacht voor de zogenaamde krimpregio’s. Daarom overhandigde Tweede Kamerlid Albert de Vries donderdag 13 maart de initiatiefnota ‘regionale verschillen, omgaan met krimp’ aan minister Blok van Wonen en Rijksdiensten. Hij deed dit mede namens een groot aantal betrokken wethouders en lijsttrekkers, waaronder Gert Engelkens van Oldambt.

W01S-IMGL4424b1

In de nota doet de PvdA verschillende voorstellen om de krimpegio’s levensvatbaar en leefbaar te houden.

 

In de nota worden concrete voorstellen gedaan om werkgelegenheid in de regio te behouden, basisvoorzieningen in onder andere de zorg en het onderwijs overeind te houden, ruimte voor groei te scheppen en de grens met het buitenland niet als barrière maar als een kans te zien.

De regio’s hebben onder andere te maken met ‘leegloop’, waardoor de voorzieningen en leefbaarheid onder druk komen. In het kabinetsbeleid gaat het om Eemsmond en Oost-Groningen, Parkstad Limburg en Zeeuws-Vlaanderen. De PvdA wil daar tenminste de Achterhoek en Zuid-Oost Drenthe aan toevoegen. Als veel jongeren vanwege studie, of werk, het platteland verruilen voor de stad, is het voor winkels, scholen, en ziekenhuizen lastig te overleven. Daardoor verhuizen nog meer jonge gezinnen en ontstaat nog meer druk. De mensen in onze regio merken dit iedere dag. De PvdA vindt dat Den Haag méér moet luisteren naar hun ervaringen, moet werken aan nieuw perspectief en concrete stappen moet zetten.
De PvdA wil dat de Rijksoverheid in gebieden als Oost Groningen en Oldambt zoveel mogelijk banen behoudt. Dat kan door in deze gebieden juist zoveel mogelijk (rijks-)overheidsbanen in stand te houden, of zelfs te scheppen. Tegelijkertijd moet nieuwe werkgelegenheid gecreëerd worden door groene banen te scheppen. Ook moet ieder gebied ten minste één goed bereikbare openbare basisschool hebben en wil de PvdA in krimpgebieden inzetten op meer samenwerking en minder concurrentie in zorg en onderwijs.

Nieuwe economische groei wil de PvdA stimuleren door over de grens werken makkelijker te maken, leegstand aan te pakken en lokale initiatieven voor woningverhuur of groene energie te belonen. De PvdA ziet in dit kader ook veel in het aanjagen, stimuleren en faciliteren van collectieve, of coöperatieve initiatieven op het gebied van lokale economie en duurzame energie.

Tenslotte wil de Partij belemmeringen wegnemen op het gebied van belastingregels en sociale zekerheid en andere voorwaarden schappen, waardoor het eenvoudiger wordt ‘over de grens’ te gaan werken.

 

De gedetailleerde initiatiefnota is te bekijken op de landelijke website van de PvdA.