Door Alida Michels op 28 juli 2014

PvdA brengt werkbezoek aan Ons Park, Blauwestad

Blauwestad– PvdA Oldambt heeft onlangs een werkbezoek gebracht aan ‘Ons Park’  Blauwestad. De bewonersvereniging wil in samenwerking met verschillende partijen een attractief Park creëren aan de rand van het Oldambtmeer (Zuidstrand)  voor bewoners en bezoekers. De PvdA vindt het een bijzonder initiatief voor het vergroten van de leefbaarheid en het creëren van een waardevolle toeristische attractie. De leden waren onder de indruk van het enthousiasme en daadkracht van de bewoners om de plannen verwezenlijkt te krijgen.

Waardering voor initiatief

 Het Park dient als toegangspoort naar het gebied en geeft een indruk van de rijke natuur, de historie en het unieke landschap van het Oldambt. De bewonersvereniging heeft met haar goed doordachte en maatschappelijk relevante plannen alom lof geoogst en bovendien eigen financiering in de wacht weten te slepen. Onlangs kreeg het plan, waarbij de aanplanting en verwerking van oude gewassen op nieuw cultuurland centraal staat, de Tine Clevering-Meijer Prijs. Ook de jury noemde het ‘bijzonder” dat nieuwe bewoners van Blauwestad aandacht besteden aan oude gewassen en ziet verwezenlijking van de plannen als een waardevolle toevoeging aan de Blauwestad als leef- en verblijfgebied.

Nauwere samenwerking gewenst

Behalve de waardering die ook de PvdA heeft voor de initiatieven van de vereniging, was er nog een andere reden om op werkbezoek te gaan. De bewonersvereniging zoekt nauwere samenwerking met de gemeente Oldambt en wilde daarover met fractieleden en de wethouder in gesprek. Onlangs moest de bewonersvereniging onverhoopt zelf geplaatste en gefinancierde speeltoestellen verwijderen, omdat deze niet aan de gemeentelijke veiligheidsregels voldeden. Dit tot groot verdriet van de kinderen in de wijk.

Om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen, wil de vereniging frequenter gaan overleggen met de gemeente. Ook willen ze afspraken maken over de wijze waarop de gemeente hen kan helpen, bijvoorbeeld bij groenbeheer. Het groenbeheer van gemeente en de bewoners zal aangepast moeten worden aan de typisch (Oost-) Groningse gewassen. Overleg hierover en het maken van dit soort afspraken passen in het programma ‘ dorps-en wijkgericht werken’, dat wethouder Laura Broekhuizen in haar portefeuille heeft. Het vormt een belangrijk speerpunt voor de PvdA.

Pilotproject

Wethouders Laura Broekhuizen-Smit en Ricky van den Aker ontvingen na het werkbezoek een vertegenwoordiging van de vereniging op het gemeentehuis. Daar was goed nieuws over de speeltuin: er zullen nieuwe, goedgekeurde, toestellen worden geplaatst. Verder hebben ze gesproken over de concrete inrichting van de samenwerking. Het college wil van de plannen een pilotproject burgerparticipatie maken. Binnen dit project kan de gemeente beleidservaring opdoen. Er wordt een participatieovereenkomst opgesteld, waarin beschreven staat wat ieders rol en verantwoordelijkheden zijn en welke overlegstructuren er ingezet kunnen worden. Op basis van zo’n overeenkomst heeft de vereniging ook weer meer mogelijkheden voor subsidiering van hun plannen. Ook is het voor de vereniging via de overlegstructuur eenvoudiger om informatie te krijgen over geldende regelgeving in het gebied.

 

————————————————————————————————————————————

Noot: Op 4 september zal het college tijdens de jaarlijkse schouw/dorpenronde Blauwestad aan doen.

Alida Michels

Alida Michels

Moeder, schrijver, verbinder en idealist. Die woorden beschrijven me wel ongeveer. Naast m’n werk als communicatieadviseur en rol in het gezin wil ik bijdragen aan de wereld om me heen en mensen helpen. Solidair zijn met mensen die het minder hebben, en voor hen opstaan. Samen met anderen gaan voor perspectief voor iedereen. Dat kan,

Meer over Alida Michels