25 april 2016

Overeenstemming over versnelling bij uitvoering ‘Akkoord van Westerlee’

Akk Westerlee

Vanmiddag heeft Staatssecretaris Klijnsma overleg gehad met Oost-Groninger bestuurders over de uitvoering van het Akkoord van Westerlee. We zijn blij te kunnen melden dat er overeenstemming is bereikt over het tempo waarin het akkoord wordt uitgevoerd. Ook is PvdA Oldambt blij dat bestuurders direct aan de slag gaan met een aantal aanbevelingen uit het rapport van de gebiedsregisseurs Middel en Kremer. Eén van de aanbevelingen was om een kerngroep te vormen die de uitvoering vlot kan trekken. Deze kerngroep bestaat uit Oldambtster wethouder Kees Swagerman en wethouder Francis Boen als voorzitters van de besturen van de SW bedrijven, de twee directeuren en de twee gebiedsregisseurs. De kerngroep moet voor de zomer op papier zetten op welke wijze de twee SW bedrijven het beste samen kunnen werken en wat de vorming van 1 werkbedrijf in Oost-Groningen financieel betekent.

We zien dit als een goede stap voorwaarts in de uitvoering van het Akkoord. Eén van de resultaten moet zijn dat er binnen afzienbare tijd meer werk beschikbaar komt voor SW medewerkers van Wedeka en Synergon. De beste kans op het aantrekken van werk biedt ons inziens nauwe en gerichte samenwerking tussen de Oost-Groninger gemeenten, de SW bedrijven en het bedrijfsleven.