Ook in Midwolda kijkt men naar elkaar om!

Door Geke Löhr op 31 januari 2018

Vanavond, 31 januari 2018, heeft een afvaardiging van de PvdA Oldambt Jeanet en Hans Roozendaal van de Stichting Wisselwerking uit Midwolda ontvangen. Jeanet en Hans hebben het plan ‘Herinrichting de Wissel, een nieuw hart voor Midwolda’ uitgebreid toegelicht. Dit is een plan van onderop zoals we zeggen. Een aantal enthousiaste en gedreven Midwolders hebben zich verenigd om na te denken over een herinvulling van ‘de Wissel’. Vanwege de krimp was woningbouw geen optie meer, dus is door het dorp nagedacht over wat dan wel. Als snel is de behoefte aan een ontmoetingsplek boven gekomen. Een plek voor jong en oud. De locatie, midden in het dorp, leent zich hier uitstekend voor, waarbij het accent moet liggen op een groene inrichting, aldus Jeanet en Hans. Al met al is de Stichting Wisselwerking sinds haar oprichting in januari 2017 erin geslaagd om een projectplan te presenteren die voorziet in een mooie duurzame, leefbare en veilige invulling van ‘de Wissel’ te komen.


Het plan voorziet onder andere in de realisatie van een ontmoetingsplek, dorpsplein, skatebaan, dorpsbosje inclusief natuurlijk spelen en beweegtuin. De Stichting is nu druk doende met fondsenwerving. Jeanet en Hans gaven aan dat de samenwerking met ‘de Kleine Haven’, de woningcorporatie Groninger Huis, Sociaal Werk Oldambt en de gemeente Oldambt goed verloopt. Vooral het gemakkelijke contact en het (soms kritisch) en positief meedenken wordt gewaardeerd. De PvdA Oldambt zal dit initiatief zeker blijven volgen en wensen de Stichting Wisselwerking heel veel succes met de vervolgstappen en de uiteindelijke realisatie van het nieuwe hart voor Midwolda!


Geke Löhr

Geke Löhr

Ik ben Geke Löhr-Ottens, 45 jaar. Ik ben getrouwd met John en heb twee zonen, Hans (15) en Joost (13). Wij wonen al heel wat jaren en nog steeds met veel plezier in Beerta. Ik ben sinds 1 oktober   werkzaam als teamleider Communicatie, Gebiedsregie en Documentatie en Informatievoorziening (DIV) in de gemeente Delfzijl. Daarvoor was

Meer over Geke Löhr