16 maart 2017

Na de verkiezingen

Beste PvdA-ers, Beste kiezers,

Onze partij heeft een enorme opdoffer gehad. De val was hard en diep.

4 Jaar geleden wisten we dat het zwaar zou worden, om met de VVD te regeren. Niet iedereen zou onze keuzes kunnen begrijpen. En we namen ook niet altijd de tijd om het uit te leggen.

We zagen het als part of the deal: de pijnlijke kant van je nek durven uit steken, ten gunste van het zo sociaal mogelijk houden van beleid.

We waren (en zijn) ook trots dat onze partij het aandurfde en verantwoordelijkheid nam. En we geloven altijd in eigen kunnen! Zo zijn we ook. De bron daarvoor ligt in onze idealen. Altijd moedig voorwaarts naar die stip op de horizon. Maar deden we genoeg, deden we het juiste? Daar stonden we niet altijd bij stil.

We waren er zeker van dat we er niet kapot aan zouden gaan. Maar we vergaten misschien wel om op tijd achterom te kijken, om te zien of mensen ons wel volgden.

We zijn het beter en vaker gaan uitleggen het afgelopen jaar. Maar we moeten vaststellen dat we er helaas niet in geslaagd om de resultaten uit het kabinet voor ons te laten spreken.

Tegelijkertijd realiseren we ons dit ook: als je in je dagelijkse leven nog steeds moeite hebt, je leven vorm te geven, brood op de plank te brengen, je kinderen een toekomst te geven, dan levert ‘uitleg’ je verder ook niks meer op. Waarom zou je dan nog luisteren?

En dan is het 15 maart 2017. De kiezer beoordeelde onze daden en heeft gezegd; jullie hebben het niet goed genoeg gedaan. Jullie hebben niet gezien dat ik niet meer volgde, jullie hebben niet gezien dat ik behoefte had aan iets meer, aan iets anders.

Dat doet ons pijn, want de partij bestaat uit zoveel bevlogen mensen die keihard werken om t iedere dag voor iedereen weer een beetje beter te maken.

De val was hard en diep. Maar t gaat er nu om hoe je weer opstaat.

We geven niet op. Sociaal democratie is niet dood. Solidariteit is actueler dan ooit. Er staan nog teveel mensen aan de zijlijn, zitten vast in systemen. En er dreigen altijd mensen bij te komen. Omdat arbeid verdwijnt bijvoorbeeld. Wij zijn nog steeds de partij die mensen perspectief kan bieden.

Hier in Oldambt gaan we het volgende doen:

Met onze leden: We brengen de dynamiek en de verbinding terug in de partij, in onze afdeling. Daar hebben we met de nieuwjaarsreceptie dit jaar al een goede start mee gemaakt. Dit zetten we door. Vaker bij elkaar komen, elkaar aanspreken en voeden is en blijft belangrijk. We zien u graag bij de aankomende ALV (& thema-avond armoede) en natuurlijk op de viering van 1 mei.

Met maatschappelijke organisaties: Er staan ook voor dit jaar diverse bezoeken gepland bij o.a. jongerenorganisaties, groenvoorziening, Synergon en het werkplein. Om vanuit de dagelijkse praktijk goed geïnformeerd te zijn hoe het gaat.

Met onze inwoners: In gesprek zijn en raken met mensen die ons willen vertellen wat er niet goed gaat. Ook met mensen die boos zijn, teleurgesteld. En het misschien niet zo constructief kunnen brengen. Zorgen delen en oplossingen bedenken die passen en effectief zijn. Dat is onze taak.

Het gaat er om hoe je opstaat. Alert. De oren en het hart open. Luisterend.
Vastberaden en kop d’r veur.

Dit is dag één.

Rolf Huizinga, afdelingsvoorzitter,
Laura Broekhuizen, wethouder
Alida Michels, fractievoorzitter