Door Alida Michels op 8 juni 2017

Meld je aan!

Wil jij met ons verder werken aan een sociaal Oldambt? Waar lasten eerlijk verdeeld worden, iedereen zichzelf kan zijn en waar volop kansen zijn? Doe met ons mee en maak het verschil!

 

Partij/vereniging

 

Help mee als enthousiast lid, in de campagne, als kandidaat-raadslid of als bestuurslid en wordt actief in de PvdA afdeling Oldambt. Je kunt je op allerlei manieren inzetten voor de partij. Niks moet, alles mag. Als vereniging organiseren we ook activiteiten, waarbij ontmoeting en gezelligheid voorop staan. De interesse in de samenleving en onze drive om daaraan op een positieve manier bij te dragen is wat ons bindt.

 

Waarom kiezen voor de PvdA?

 

We vragen het twee mensen, die op dit moment politiek actief zijn voor de PvdA in het gemeentebestuur van Oldambt.

Laura Broekhuizen, wethouder: “Omdat ik kies voor verbinding, voor kansen zien en pakken. En perspectief bieden als het moeilijk is. Niet de regie overnemen, maar mensen bijstaan. Samen werken aan een duurzamer, socialer en werkend Oldambt, dat is de PvdA”.

Lex Geesink, raadslid: “Ik ben raadslid geworden omdat ik mij graag in wil zetten voor Oldambt. Omdat ik als inwoner trots ben op de unieke combinatie van een sterk koopcentrum met veel voorzieningen  met een mooi buitengebied met prachtige  en sterke dorpen . Maar ook omdat ik weet van de mindere kanten van onze gemeente: werkloosheid, armoede, vroegtijdige schoolverlaters, eenzaamheid en nu ook aardbevingen. Zaken die  aangepakt moeten worden. In de politieke arena, maar juist ook door dat samen te doen en de kracht te benutten van burgers, maatschappelijke organisaties, verenigingen,  onderwijsinstellingen en ondernemers in de stad. Ik doe dat als raadslid voor de PvdA. Omdat ik mij volop thuis voel bij een partij die geïnspireerd vanuit de solidariteitsgedachte concrete keuzes en er werk van maakt. Voor jong en oud, voor goede voorzieningen, werk en huisvesting voor iedereen”.

 

Geef je mening

Meedoen in de lokale politiek is leuker dan je denkt! Het gaat dan niet alleen om meedenken en meepraten over je eigen straat, wijk, dorp of gemeente. Je leert veel mensen kennen en krijgt meer inzicht in de samenleving waarvan jij een deel bent. Maar actief lid zijn van de PvdA is meer dan dat. Als lid van de PvdA help je om de koers van de partij te bepalen en die vervolgens te volgen. De tijd is daar rijp voor.  De PvdA is een echte ledenpartij. Leden bepalen de richting die de partij opgaat. Ook dichtbij, in je eigen gemeente!

Zowel het bestuur van de vereniging als de fractie van de PvdA in de gemeenteraad horen graag de mening van de leden. Dat kan bijvoorbeeld in de Algemene ledenvergadering (ALV). Een aantal keren per jaar wordt deze gehouden. Maar je kunt ook direct de leden van het bestuur en de fractie benaderen met ideeën en meningen.

 

Verkiezingen

Maart volgend jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. We willen weer voor de dag komen met een mooie gevarieerde kandidatenlijst.

Ben jij iemand die voor zijn mening uit durft te komen? Voel jij je thuis op links en wil je je inzetten voor de inwoners van de gemeente Oldambt? Meldt je dan aan voor de kandidatenlijst. Meer te weten komen over de procedure kan via onderstaand mailadres. Voorwaarde is wel dat je op het moment van aanmelden lid bent van de PvdA. Aanmeldingen moeten uiterlijk 30 juli 2017 binnen zijn.

 

Aanmelden

Politiek is samen de schouders eronder, maar het mag dus ook gewoon leuk zijn.

Meld je aan bij de PvdA via partijvdarbeidoldambt@ziggo.nl  of via de link op de website van PvdA Oldambt. Niet alleen omdat je het eens bent met de uitgangspunten van de PvdA, maar ook omdat we samen de schouders eronder zetten en we ons niet uit het veld laten slaan. We staan voor wat we vinden, en geloven in wat we doen. Samen gaan we er voor!

Alida Michels

Alida Michels

Moeder, schrijver, verbinder en idealist. Die woorden beschrijven me wel ongeveer. Naast m’n werk als communicatieadviseur en rol in het gezin wil ik bijdragen aan de wereld om me heen en mensen helpen. Solidair zijn met mensen die het minder hebben, en voor hen opstaan. Samen met anderen gaan voor perspectief voor iedereen. Dat kan,

Meer over Alida Michels