28 september 2013

Lutz Jacobi komt naar Oldambt

Op 14 oktober organiseert PvdA Oldambt een bijeenkomst over Natuur en Landschap. In het kerkje van Nieuw Beerta zullen onder ander Kamerlid Lutz Jacobi en gedeputeerde William Moorlag spreken over het te voeren beleid. PvdA Oldambt wil hiermee bouwstenen aandragen voor een goede en ambitieuze paragraaf over Natuur en Landschap in de nieuwe structuurvisie die de gemeente binnenkort presenteert.

Noteer dus alvast in uw agenda:

maandag 14 oktober 2013

‘Onbegrensd Landschap’

aanvang 19.30 uur

Locatie kerkje Nieuw Beerta 

en volg het nieuws over de bijeenkomst op deze website!