Een kleine stap voorwaarts: de ‘contouren’ definitief van tafel

31 januari 2018

Een hele lange en uitputtende aanloop voor een kleine stap voorwaarts. Mooi dat de ‘contouren’ definitief van tafel gaan bij schadeherstel. Het is immers onacceptabel en niet uit te leggen dat onze inwoners in dit dossier als tweederangs burgers zijn behandeld.

Zeker ook mooi dat er overeenstemming is bereikt tussen de provinciale en gemeentelijke bestuurders in Groningen en het Kabinet over de inhoud van een nieuw schadeprotocol. De maatschappelijke organisaties Groninger Bodem Beweging en Gasberaad leggen dit protocol met een positief advies voor aan hun achterban.

Er is nog veel werk te verzetten en als PvdA houden we de vinger aan de pols.

Nieuw schadeprotocol: contourlijn van tafel en NAM definitief op afstand

In het nieuwe schadeprotocol voor aardbevingsschade gaan de contouren van tafel. In documenten die in handen zijn van RTV Noord staat dat het gebied waarop het nieuwe schadeprotocol van toepassing is, ‘niet geografisch is begrensd’. Het nieuwe schadeprotocol geldt niet alleen voor schade door bevingen bij het Groningenveld, maar ook voor de gasopslag bij Norg.