Door Fred Greven op 9 november 2013

Jubilaris

Leden van de PvdA  die 65 jaar lid zijn krijgen de speciaal geslagen penning Dreespenning.  Op 1 juni viel die eer te beurt aan Jan Weerts uit Beerta, lid geworden op 21 jarige leeftijd. (De penning is uitgereikt omstreeks eind oktober, dhr. Weerts was herstellende van een operatie en kon daarom niet op de 1 mei viering in het zonnetje worden gezet).Tijdens zijn lidmaatschap is hij onder meer is secretaris geweest van de afdeling Beerta. Hij is nog steeds geïnteresseerd in politiek, met name de landelijke politiek. Hij volgt graag en met belangstelling de debatten op tv .

Dhr. Weerts is 40 jaar werkzaam geweest op het gemeentehuis in Beerta, waarvan 24 jaar als gemeentesecretaris. Hij voetbalde jarenlang bij THOS. Beerta heeft een fotoarchief, dat hij met veel zorg heeft samengesteld, aan hem te danken.

Samen met zijn vrouw (het echtpaar Weerts was dit jaar 60 jaar getrouwd) heeft hij 3 kinderen, 2 dochters en 1 zoon. Een dochter woont in Australië en natuurlijk heeft het echtpaar haar ook een paar keer een bezoek gebracht, nu echter is de reis te lang en dus te vermoeiend.

Naast de penning kreeg dhr. Weerts ook een bloemetje overhandigd door voorzitter Fred Greven

Weerts zichtbaar vereert door de Drees Penning vanwege zijn 65 jarig lidmaatschap

Weerts zichtbaar vereert door de Drees Penning vanwege zijn 65 jarig lidmaatschap

Fred Greven

Fred Greven

Ik ben Fred Greven en geboren in 1964 te Bellingwolde. Als zoon van een arbeidersgezin, met drie kinderen, vader landarbeider en afgekeurd, moeder Duitse en werkzaam bij de SMDOG zijn we opgegroeid. Vader niet gelovig, moeder wel gelovig en dus zelf ook wel iets meegekregen van de kerk dus wel een bepaalde levensopvatting. Maar thuis

Meer over Fred Greven