26 augustus 2013

Goud veur nkander in Oldambt

goud veur nkander3

We leven in een hectische, maar vooral spannende periode. Er zijn in het Oldambt veel veranderingen gaande. Voorbeelden hiervan zijn b.v. aanstormende windmolens, een nieuwe gemeentelijke herindelingsronde, maar ook de economische crisis en een krimpscenario (accommodatiebeleid) etc.
–   Wat zullen de gevolgen voor het Oldambt zijn?
–   Hoe kunnen we er voor zorgen dat onze dorpen en wijken vitaal en toekomst
    bestendig kunnen zijn en blijven?
 
Omdat de PvdA  afdeling Oldambt zich al jaren sterk maakt voor het dorp- en wijkgericht werken en bovendien de ambitie heeft om dit ook in de toekomst voort te zetten vinden we deze thema’s bijzonder belangrijk.
 
In maart 2014 vinden weer gemeentelijke verkiezingen plaats. Onze afdeling zal hier uiteraard aan deelnemen. In het verkiezingsprogramma zal de versterking van het dorp- en wijkgericht werken een belangrijke plaats in nemen. De dorp- en wijkorganisaties zijn als vertegenwoordiger van de Oldambtster dorpen en wijken bij uitstek deskundig als het gaat om inbreng op deze thema’s.
Het bestuur, fractie en wethouders van de PvdA-Oldambt zijn dan ook van mening dat het opnemen van een paragraaf over de toekomst van het dorps- en wijkgericht werken in het programma eigenlijk ondenkbaar is zonder input vanuit onze dorpen en wijken.
Het verkiezingsprogramma moet op korte termijn worden gerealiseerd. Daarom organiseren we op vrijdagavond 27 september een thema bijeenkomst onder de naam ‘Goud veur nkander in ‘t Oldambt’. Naast een aantal deskundige inleiders zal er ruim voldoende mogelijkheid zijn om met elkaar van gedachten te wisselen.