Door op 13 juli 2013

Feestelijke start Aanpak Winschoten

S-IMGL3035Ab1 (Medium)

Onze wethouder, Hans Polman, beleefde op 4 juli één van de mooiste momenten van deze periode. Nadat de gemeenteraad een dag eerder akkoord was gegaan met het Plan van Aanpak van de Winschoter binnenstad, was op die dag de feestelijke ‘aftrap-bijeenkomst’ voor de start van die aanpak. Met royale steun van de Provincie wordt in dit kader de komende 2 jaar van overheidswege een kleine 20 miljoen in Winschoten gestoken. Tellen we hier de investering van de gemeente in het, in aanbouw zijnde, Cultuurhuis (21 miljoen) en die van zorginstelling Oosterlengte (7 miljoen) bij op, dan gaat het om zo’n 47 miljoen.

Gerekend wordt, dat voor de gehele opwaardering van de Winschoter binnenstad in totaal een slordige 100 miljoen vereist is. Voor het resterende bedrag wordt gekeken naar lokale ondernemers en projectontwikkelaars.

Naast politici en ambtelijk betrokkenen was op deze startavond een groot aantal van hen op komen draven. Al interviewend liet wethouder Polman een deel van hen, alsmede gedeputeerde Marianne Besselink namens de Provincie, aan het woord.

S-IMGL3036b1 (Medium) S-IMGL3040b1 (Medium) S-IMGL3044b12 (Medium)

Het Plan van Aanpak betekent de kroon op 3 jaar gezamenlijke inspanning van de betrokken PvdA-wethouders en onze raadsfractie, die met andere partijen hard gewerkt hebben om een pasklaar plan te ontwikkelen.

 

Een extra feestelijk tintje kreeg de avond door de uitreiking van de ‘Gouden Gevel-prijs’ 2012 aan de puur Winschoter ondernemer Cor Boerma. In zijn dankwoord deed Boerma een indringende en inspirerende oproep aan zijn collega-ondernemers om nu vol en eensgezind achter de aanpak te gaan staan.

S-IMGL3046b1 (Medium) S-IMGL3048b2 (Medium) S-IMGL3052b1 (Medium) S-IMGL3054A1 (Medium)

Na 3 jaar praten is het nu immers tijd voor gezamenlijke daden. Dat moet er toe leiden, dat ook Winschoten ‘Sterker en Socialer’ uit het proces tevoorschijn komt