Druk vanuit Oldambt helpt: Volkskredietbank gaat rente bijna halveren

23 februari 2018

Afgelopen januari riep de PvdA samen met de gehele gemeenteraad Oldambt de Volkskredietbank op om de veel te hoge rente die werd berekend te halveren. De rente was 11,7 procent. Met deze unanieme boodschap vanuit de raad werd de wethouder op pad gestuurd om samen met andere gemeenten de druk bij de VkB op te voeren. Zoals nu blijkt met succes; de rente wordt bijna gehalveerd blijk ook uit dit nieuwsbericht van RTV Noord.

 

Als PvdA Oldambt zijn we blij met het initiatief dat in januari werd genomen en trots op het resultaat!

Zie ook het nieuws over de raadsvergadering van 30 januari