7 juli 2016

Bijdrage spoeddebat woningen Blauwestad

 

Voorzitter, de ontwikkelingen rondom Blauwestad, met als climax de verkoop van de grond in de Blauwestad, volgden zich ineens zo snel op dat we op korte termijn een spoeddebat wilden. Dat is gelukt. We zitten hier vanavond bijeen en ik wil de griffie mede namens de andere partijen bedanken voor de organisatie.

Het feit dat verschillende inwoners zich al roerden vandaag onderstreept wat ons betreft de urgentie. Deze inwoners hebben meteen al in de gaten wat voor ellende een simpele handtekening onder een koopcontract voor hen kan veroorzaken. Het frustrerende voor ons is, dat het hogere bestuursorgaan waar wij mee te maken hebben, dit volstrekt niet heeft gezien of misschien wel niet heeft willen zien, ten gunste van de eigen portemonnee.

Even voor de mensen thuis samenvattende wat de ontwikkelingen zijn geweest:

Gisteren heeft de provincie besloten om grond in het havenkwartier Blauwestad te verkopen aan bouwonderneming Geveke. Die heeft daar een plan voor klaarliggen. Kort door de bocht komt het er op neer dat de onderneming (en dan citeer ik nog even een oud PvdA gedeputeerde) er een ‘zooitje goedkope huizen’ wil neerzetten. Daarmee voegen we dus nog eens tientallen woningen toe aan toch al onverkoopbare woningvoorraad. En van die woningvoorraad hebben we al jaren hevige buikpijn.

Door de verkoop op basis van dit plan door te zetten gaat de provincie lijnrecht tegen de eigen afspraken in. Ook onze mening is het, dat dit grenst aan onbehoorlijk bestuur. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd. We maken ons grote zorgen over de relatie met het provinciebestuur.

Maar waar we ons vooral zorgen over maken zijn de gevolgen voor onze inwoners. De mogelijke gevolgen voor de leefbaarheid in de dorpen, waar we altijd voor gestaan hebben, ook in onze eigen woonvisie. De gevolgen voor de mensen, die hun woningen in dezelfde prijsklasse nu al aan de straatstenen niet kwijtraken. Dit plan doet daar volgens ons nog een flinke schep bovenop.

En we willen het erover hebben, hoe we dit met elkaar kunnen voorkomen. Welke alternatieven er zijn. En hoe we hier uit kunnen komen, samen met betrokkenen.

Over het breken met afspraken

Op het eerste gezicht leek het er op of de provincie ons als grote bestuurlijke broer deels een dienst bewees. Mooi toch, de ontwikkelingen in de Blauwestad eindelijk eens vlot trekken? Dat wil toch iedereen? Natuurlijk willen wij reuring in de Blauwestad!

Maar we willen er niet meer ellende mee veroorzaken op de toch al slechte woningmarkt in Oostgroningen. Daar was iedereen het ook over eens.

Je wilt inwoners niet opsluiten in hun huis. Je wilt niet bouwen voor leegstand. Leegstand en verkrotting is immers funest voor de leefbaarheid.

Bestuurlijke afspraken waren van belang, om de dorpen en inwoners te beschermen.

De provincie maakte hier met ons en anderen regionale afspraken over. Dat vonden we niet altijd fijn, dat we gedicteerd kregen hoeveel woningen we nieuw mochten bouwen. En dat we daar tegenover een gelijk aantal woningen moesten slopen. Dat kost namelijk een vermogen en dat hebben we niet op de plank liggen.

Maar we waren het wel met onze grote broer eens dat dit het beste was voor ons. We hebben dit beleid altijd verdedigd in onze dorpen, als ze met nieuwbouwplannen kwamen.

Ook over het woningsegment in de Blauwestad zijn heldere afspraken gemaakt. Juist in hetzelfde licht van krimp, leefbaarheid en de slechte woningmarkt.

En nu ineens breekt de provincie eenzijdig met die afspraken.

We vinden het onfatsoenlijk en ook onbegrijpelijk. De provincie heeft toch zoveel meer verantwoordelijkheden dan die van een projectonwikkelaar?

Laten we nu echt toe dat de exploitatie van de provincie boven de leefbaarheid in onze dorpen gaat?

Een andere vraag is: Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Graag vanuit het college meer inzicht in het proces dat zich heeft voltrokken

Gevolgen voor onze inwoners

Als de huizen uit de advertentie van Geveke er komen maken we ons grote zorgen over de verkoopbaarheid van huizen in hetzelfde segment. Wat we horen is dat het om 700 onverkoopbare woningen in Oldambt en 2000 in de regio gaat.

700 tot 2000 huishoudens, die nu al geen kant op kunnen. De praktijk heeft toch al uitgewezen: iemand die op zoek is naar een woning in die prijsklasse zal minder snel naar bestaande woningen kijken als er voor hetzelfde geld in de buurt een nieuwe energiezuinige woning, vrij op naam, te koop is.

Ik krijg spontaan nog meer buikpijn. Dit is gewoon geen goed plan! Onze vraag is nu: hoe krijgen we dit nog van tafel? Zonder de ondernemer tegen ons in het harnas te jagen? Want ook hij is er waarschijnlijk van uit gegaan, dat de overal bekende afspraken blijkbaar niet blokkerend waren voor de verkoop van de grond. En dat hij dus gewoon zijn gang kan gaan verder.

Hoe krijgen we als gemeente en regio weer meer grip op de woningmarkt, nu we gezien hebben wat er mee gebeurt in de handen van de provincie?

En hoe zorgen we ervoor dat er alternatieve plannen op tafel komen, die minder ellende veroorzaken? Zijn die er uberhaupt al geweest? Zoja, dan graag meer informatie.

Natuurlijk willen we dat er wat gebeurt in de Blauwestad. En als je daar iets doet, hoe je het ook went of keert, betekent dit altijd wel iets voor de regionale woningmarkt. Daar moeten we reeel naar kijken, ook op de langere termijn. Hoe kijkt het college daar tegen aan?

We hebben al eerder een oproep gedaan om een robuustere opkoop- en sloop regeling in te stellen. Een reeele som geld beschikbaar te stellen om meer inwoners te bevrijden uit hun onverkoopbare woning. De tijd lijkt ons daar echt rijp voor. En als iedereen een duit in het zakje doet komen we hier samen uit, dat is onze overtuiging.