19 februari 2016

Avond over duurzaamheid en werk in het Oldambt groot succes

Onder de titel ‘Duurzaam Meters Maken; Hoe krijgen we Oldambt duurzaam aan het werk?’, organiseerden de Oldambtster afdelingen van PvdA en GroenLinks op donderdag 18 februari een bijeenkomst over de mogelijkheden om op het vlak van de duurzaamheid vooruitgang te boeken en daarmee werkgelegenheid te scheppen. Gaan andere manieren om energie te produceren, isolatie van woningen, aandacht voor groen en natuur, duurzame landbouw, bio-based economy en toerisme niet alleen zorgen voor een beter milieu, maar leveren ze ook werk op in Oost-Groningen?

Prof. Henk Moll, GroenLinks gedeputeerde Nienke Homan en PvdA wethouder Laura Broekhuizen van Oldambt lieten aan de ongeveer 50 aanwezigen zien dat de mogelijkheden voor het grijpen zijn, maar ook dat het niet vanzelf zal gaan. Een goed doordachte aanpak, samenwerking en het vinden van voldoende financiering zijn voorwaarden voor een succesvol beleid.
Na de pauze kregen een aantal lokale ondernemers het woord die duurzaamheid ook als een mogelijkheid zien om met succes bedrijvigheid en werk te scheppen. Zij wezen nog op een aantal knelpunten, zoals de gebrekkige samenwerking tussen gemeenten, maar zagen volop kansen, juist voor het Oldambt.

Later dit jaar zal tenminste een vervolgbijeenkomst worden georganiseerd, waarop een aantal aspecten nader zal worden uitgewerkt. Doel is om uiteindelijk tot een concreet actieprogramma te komen.

Henk Moll (2) LauraHarm Evert (2)