11 april 2016

Agenda fractievergadering

Hierbij de agenda van de fractievergadering van Maandag 11-04-2016 in de Halte Democratie. Aanvang 19:30 uur.

1. Opening
2. Agenda
3. Mededelingen
4. Onderwerpen los van raadsagenda
A. Stand van zaken noodopvang.
B. Aardbevingen
C. Terugblik op fractievergadering
D. Spoeddebat 14-04-2015
5. Onderwerpen raadsagenda 18-04-2016
A. Ingekomen stukken en mededelingen.
B. Raadsvoorstel tot benoeming van de heer D. (Dennis) Nanninga tot raadscommissielid voor de VCP.
C. Raadsvoorstel inzake de Politierapportage 2015 Oldambt.
D. Raadsvoorstel inzake aanbeveling herbenoeming burgemeester.
E. Raadsvoorstel inzake krediet “Poststraat Scheemda”.
F. Raadsvoorstel inzake visie sociaal domein 2025.
G. Raadsvoorstel inzake notitie “Cultuur en Evenementen”.
6. Politieke agenda
7. Rondvraag
8. Sluiting