16 mei 2016

Agenda fractievergadering 17 mei

LET OP aanvangstijd gewijzigd! 19.00 uur, Halte Democratie

  1. Opening
  2. Agenda
  3. Mededelingen
  4. Onderwerpen los van raadsagenda

Afspraken Communicatie

Heidag Coalitie

Activiteiten komende twee weken

Portefeuilleverdeling

Coalitievergadering

ALV 18 mei

5. Onderwerpen raadsagenda 23-05-2016 zonder debat

-Besluitenlijst van de openbare raadsvergaderingen van 14 en 18 april 2016.

Ingekomen stukken en mededelingen.

Stemming over motie D66 – Afkeuring handelswijze wethouder Boon.

Raadsvoorstel inzake verlenging ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder Swagerman.

Raadsvoorstel inzake herziening exploitaties 2015

6.Onderwerpen raadsagenda 23-05-2016 met debat

Raadsvoorstel inzake wijziging Verordening Starterslening gemeente Oldambt en beschikbaarstelling budget voor startersleningen.

Raadsvoorstel inzake actualisatie APV

7. Politieke agenda

8. Rondvraag

9. Sluiting