18 februari 2016, om 22:00, Brasserie Tramwerkplaats | Brasserie Tramwerkplaats

Themabijeenkomst Duurzaamheid

In 2016 zal PvdA Oldambt door het organiseren van bijeenkomsten een aantal voor haar belangrijke thema’s agenderen. We beginnen op 18 februari met een symposium over Duurzaamheid. Samen met Groen Links zullen we onderzoeken waar Oldambt aan zou moeten werken. Vragen die we stellen zijn:

  • waar staan we nu op de duurzaamheidsmeter?
  • waar liggen kansen?
  • waar zouden we ons de komende jaren op moeten richten om die kansen ook te pakken?

Sprekers die hun medewerking al hebben toegezegd zij n Wilma Mansveld en Nienke Homan.

Locatie Brasserie Tramwerkplaats.