18 mei 2016, om 21:30 | Museum Stoomgemaaal

ALV

Graag willen we u uitnodigen voor de ALV / jaarvergadering van PvdA afdeling Oldambt op woensdag 18 mei 2016. De vergadering begint om 19.30 uur.

De vergadering zal plaatsvinden in het nieuwe bezoekerscentrum van Museum Stoomgemaal. Op onderstaande kaart is de route aangegeven. Fietsers kunnen via het pad en de brug bij het stoomgemaal bij het nieuwe gebouw komen.

AGENDA

Opening

Mededelingen

Vaststellen agenda

Notulen v.v

Secretarieel jaarverslag

Verslag kascommissie

Financieel jaarverslag

Bestuurswisselingen; aftreden Petra Kingma, Jaap van Gans en Ariën Swart worden voorgedragen als nieuwe bestuursleden.

Politieke actualiteit

  • Fractie
  • Wethouder

Rondvraag

Sluiting